La Economía Circular Sostenible
Filii Futuri
Ang Mga Anak ng Kinabukasan

Ang Mga Anak ng Kinabukasan

Spread the love

Oras na para kumuha ng bagong quantum leap sa phylogeny ng tao, na iwanan ang marahas at mapangwasak na “Homo bellicosus” gayundin ang makasarili at walang awa na taong basura na “Homo quisquiliarum” at lumipat patungo sa

Homo sapiens sapiens,

isang tao, na naninirahan sa harmonious symbiosis kasama ang kanyang mga kapwa nilalang at ang mga nilalang ng iba pang mga species sa kalikasan ng Mother Earth, nag-aalok ng pagpaparaya at paggalang sa mga diyos ng iba pang mga nilalang mula sa ibang mga planeta at paggalugad sa malapit at malayong mga kalawakan ng uniberso / kosmos.

Verificado por MonsterInsights