La Economía Circular Sostenible
Filii Futuri
Gələcəyin Uşaqları

Gələcəyin Uşaqları

Spread the love
İnsan filogenezində yeni bir kvant sıçrayışı etmək, şiddətli və dağıdıcı “Homo bellicosus”u [“Döyüşçü Adam”] və eqoist və qəddar “Homo quisquiliarum”u [“Zibil Adam”] geridə qoymaq və

 Homo sapiens sapiensə,

insan, Yer Ananın təbiətində digər insanlar və digər növlərlə harmonik simbiozda yaşayır, başqa planetlərdən olan digər varlıqların tanrılarına dözümlülük və hörmət nümayiş etdirir, kainatın / kosmosun yaxın və uzaq qalaktikalarını araşdırır.

Verificado por MonsterInsights