La Economía Circular Sostenible
Filii Futuri
Những đứa trẻ của tương lai

Những đứa trẻ của tương lai

Spread the love

Làm thế nào để cứu thế giới khỏi chúng ta

Members

Đã đến lúc thực hiện một bước nhảy vọt mới về phát sinh loài người, bỏ lại “Homo bellicosus” hung bạo và hủy diệt cũng như kẻ rác rưởi ích kỷ và tàn nhẫn “Homo quisquiliarum” và tiến tới

Homo sapiens sapiens,

một con người, sống cộng sinh hài hòa với các sinh vật đồng loại của mình và các sinh vật thuộc loài khác trong thiên nhiên của Đất Mẹ, thể hiện lòng khoan dungtôn trọng các vị thần của các sinh vật khác từ các hành tinh khác và khám phá các thiên hà gần và xa của vũ trụ.

Mỗi trang có một ngôn ngữ khác nhau.

Verificado por MonsterInsights